Bireysel Isıtma Sistemleri

Bireysel Isıtma Sistemleri

Yakıt fiyatları gün geçtikçe artmakta, ısıtma sistemlerinin maliyetleri de buna bağlı olarak yükselmektedir. Toplam maliyete bakıldığında günümüzde işletme maliyeti, toplam maliyetin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Örneğin ısıtma kazanlarına bakıldığında ilk yatırım maliyeti yıllık yakıt tüketimi maliyetinden daha az olmaktadır. Bu durumda yakıt tasarrufu herzamankinden daha önemli hale gelmiştir. Merkezi ısıtma sistemlerinde de maalesef görünmeyen veya başka bir deyimle, göremediğimiz enerji kayıpları çok ciddi boyutlardadır. Bunun yanı sıra kullanıcıların konfor açısından sistem kontrolünün bireysel olarak lendilerinde olmalarını istemeleri ve yakıt giderlerini bireysel olarak ödeme istekleri, son dönemde Bireysel Isıtma Sistemlerini ön plana çıkarmıştır. Bireysel Isıtma Sistemlerinin tercih edilme sebebi, oda sıcaklığının ve ısıtma saatlerinin kullanıcının kendi isteğince bağımsız olarak ayarlanabilmesi ve yakıt gideri paylaşımı gibi bir konunun bulunmamasıdır. Ayrıca sıcak su yine aynı cihazla temin edilebilmektedir.

Bireysel ısıtma sistemini planlarken en temel konuların başında kullanıcının evindeki baca sisteminin uygunluğu gelir. Mevcut baca sistemi, bireysel ısıtma cihazının çalışmasını sağlamayacaksa veya buna uygun yeni baca sistemi yapılacaksa, bacalı bir tip cihaz kullanmak mümkündür. Baca yapmak toplam maliyette daha pahalı olmasına rağmen, uygulamanın daha doğru olmasını ve verimliliğinin artmasını sağlayacaktır. Bu mümkün değil ise geriye kalan alternatif, hermetik bir cihazdır. Bu uygulamada cihaz, yanma havasını bir boru vasıtası ile dışarıdan kendisi alır ve yanma ürünü olan duman gazlarını başka bir boruyla içindeki fan yardımıyla dışarı atar.

Tesisat sektöründe bireysel ısıtma cihazlarının genel adı, kombilerdir. Kombilerin yakıt tüketimini değerlendirmek üzere, öncelikle bir kombinin yıllık yakıt tüketimine etki eden faktörler incelenmelidir. Kombilerin kullanma verim değerleri, oda sıcaklığına göre kontrol kabiliyeti ve hassasiyeti, şalt sayısı (kombinin devreye girip çıkma sayısı), kullanma sıcak suyunun ekonomik ısıtılması Bireysel Isıtma Sistemlerinde enerji ekonomisini etkileyen önemli faktörlerdir. Kombinin oda sıcaklığına göre kapasitesini ayarlayabilmesi, radyatörlerde termostatik radyatör vanalarının kullanılması, kombinin modülasyon yapabilmesi yakıt tüketimini önemli ölçüde etkiler. Çünkü, kullanma sıcak suyu günlük ortalama bir saatten daha az sürede kullanılır, oysa evin ısıtılması 24 saat bile olabilir. Bu nedenle kombilerde verim arttırmak hassas oda hissedicisiyle (oda termostadı) mümkündür.

Ülkemizde ısıtma tesisatlarında bireysel sistem uygulamaları her geçen gün artmış ve Bireysel Isıtma Sistemlerinde kombi tercih edilmiştir. Isıtma tekniği açısından katlar arası izolasyon olmadığı durumlarda bireysel ısıtma sistemi tavsiye edilmese de ülkemizde birçok ev sahibi, ortak kullanımdan doğabilecek olası paylaşım sorunlarının önüne geçmek ve inşaat firmaları da bireysel ısıtma cihaz seçimini ve maaliyetini daire sahiplerine bırakmak için, yatırım ve işletme maliyeti daha yüksek olması bile göz ardı edilerek Bireysel Isıtma Sistemleri tercih edilmektedir.

Mecem Mekanik olarak, müşterilerimize ve son kullanıcılara tavsiyemiz, artan yakıt fiyatları ile paralel olarak yükselen işletme maliyetlerini azaltmak için yoğuşmalı kombi kullanmanızdır. Yoğuşmalı kombiler, düşük baca sıcaklıkları ve doğalgazın yanması sonucu oluşan su buharı ile bunun ısısını sistemde tutarak verimi diğer cihazlara göre (yoğuşmalı olmayan konvansiyonel kombiler) yüksektir. Teknolojisi gereği daha uzun ömürlüdür.

Bireysel Isıtma Sistemleri ve kombiler ile alakalı bilmek istediğiniz tüm detaylar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.